27 82 22 29 - Ring til os gratis og uforpligtende

Det er desværre en udbredt misforståelse, at ægtefæller ikke behøver at oprette et testamente. I denne artikel vil vi belyse omstændighederne for en sammenbragt familie med dine og mine børn, som med vores varmeste anbefaling, vil have glæde af et testamente. Såfremt ægtefæller med dine og mine børn ikke har oprettet et testamente, er det lettere tilfældigt hvilke af de efterladte børn, der trækker ”det længste strå”. Som oftest vil det være den længstlevendes børn, som arver mest.

 

Her er et eksempel med et ægtepar som tilsammen har 4 børn. Den ene ægtefælle har 2 børn fra et tidligere forhold og det samme har den anden ægtefælle. I dette eksempel, har ægteparret ikke nogen fælles børn. Yderligt besidder ægteparret en samlet formue på 2. mio. kr. og ægteparret har ingen former for særeje. 

Når den ene ægtefælle en dag går bort, skal arven efter afdøde opgøres. Her skal vi huske, at såfremt der ikke er lavet et testamente som ligestiller de sammenbragte børn, eller såfremt der ikke er foretaget stedbarnsadoption, vil stedbørnene ikke arve efter stedfar eller stedmor. Stedbørn vil således i dette tilfælde udelukkende arve efter deres biologiske forælder.

Fordi ægteparret ikke har accept fra børnene til at sidde i uskiftet bo, vil boet efter afdøde straks skulle gøres op og arven til dennes børn realiseret. Da ægteparret ikke har aftalt særeje, vil ægtefællerne have fællesskab over formuen imellem dem. Det betyder at enhver formue imellem dem skal deles ligeligt.

Fordelingen af den samlede formue sker derfor således, at afdøde “modtager” sin andel på 1. mio. kr. og længstlevende ægtefælle modtager den anden del på 1. mio. kr.

Afdøde har nu 1. mio. kr. som skal fordeles imellem dennes arvinger. Afdødes formue, skal efter arveloven fordeles med 1/2 til ægtefælle og 1/2 til børnene. Længstlevende ægtefælle modtager således halvdelen af de 1. mio. kr. fra afdødes bo og det samme gør børnene. Da afdøde havde 2 børn, vil disse skulle dele den anden halvdel af de 1. mio. kr.

Dvs. længstlevende ægtefælle arver 500.000 kr. fra afdøde og børnene arver 500.000 kr. som de skal dele imellem sig, dette lig med 250.000 kr. til hver af de 2 børn.

Udfordringerne ved ovenstående er, at den efterladte ægtefælle grundet manglende forhåndssamtykke fra særbørnene eller børnenes umyndige alder, skal udbetale arv til særbørnene med det samme. Dette kan naturligvis medføre, at længstlevende ægtefælle skal låne eller afhænde aktiver for at kunne realisere arven til afdødes børn. Med et testamente ville det kunne bestemmes, at længstlevende ægtefælle skal arve mest muligt, hvilket blandt andet reducerer arven til børnene.

En anden udfordring ved dette eksempel er, at der tillige opstår en skæv fordeling af arven. Længstlevende ægtefælle har som fremvist ovenfor, en samlet formue på 1,5 mio. kr. efter opgørelse. Såfremt længstlevende ægtefælle ikke forbruger midlerne, eller på anden måde formindsker formuen på 1,5 mio. kr. vil længstlevendes børn modtage en langt større arv ved længstlevendes død, end førstafdødes børn modtog. Da arven til førstafdødes børn er udbetalt, vil længstlevende ægtefælles arv, udelukkende gå til dennes børn. Det betyder at længstlevendes 2 børn, arver de 1,5 mio. kr. til lige deling. Dvs. hvert af længstlevendes børn, vil arve 750.000 kr. Det er 500.000 kr. mere end hvad førstafdødes børn blev efterladt med. Dette skaber naturligvis en skævdeling imellem de 4 sammenbragte børn, som kunne være undgået med et testamente.

Vi vil meget gerne fortælle dig mere om udfordringerne ved ovenstående. Såfremt du efterlades med tvivl eller har spørgsmål til testamenter generelt, vil vi meget gerne stå til rådighed. Du er derfor altid velkommen til at kontakte os, gratis og uforpligtende på tlf.nr. 27 82 22 29, eller ved e-mail: kontakt@testamenteraadgivning.dk.

Vi ønsker dig en rigtig god dag.

 

 

M.v.h. Testamente Rådgivning.

UFORPLIGTENDE

RÅDGIVNING PÅ TELEFONNR.:
 +45 27 82 22 29