27 82 22 29 - Ring til os gratis og uforpligtende

Hvad er en ægtepagt? – Og bør I som kommende ægtefæller / ægtefæller, overveje at oprette en?

En ægtepagt er en skriftlig aftale imellem ægtefæller, hvori det ægtefællerne imellem kan aftales,  hvilke aktiver der skal deles ved en separation og skilsmisse – samt hvilke aktiver der ikke skal deles.

Vil du vide mere om hvordan en ægtepagt oprettes – og hvordan den beskytter dig, dine børn – og din eventuelle virksomhed, så læs med nedenfor:

Når et par indgår ægteskab i Danmark, får de automatisk formuefællesskab (delingsformue). Dette betyder blandt andet, at i tilfælde af separation og skilsmisse, skal alt hvad ægtefællerne ejer – opgøres og deles imellem ægtefællerne. (Bemærk : Pensionsopsparinger er undtaget, medmindre andet aftales).

En deling (bodeling) imellem ægtefæller under skilsmisse, fungerer således at hver ægtefælles aktiver og passiver opgøres. Såfremt begge ægtefæller ejer mere end de skylder væk, har de begge positive bodele. Når begge bodele er positive, skal disse lægges sammen – og hernæst fordeles ligeligt imellem ægtefællerne. Det er kun positive bodele som deles. Det betyder, at såfremt den ene ægtefælle har en negativ bodel, dvs. skylder mere væk end vedkommende har af aktiver, vil det kun være den ægtefælle med den positive bodel, som skal deles. Er begge bodele negative, skal bodelene ikke deles. Hver ægtefælle udtager således egne aktiver – og beholder egne gældsforpligtelser.

For mange ægtefæller passer ovenstående ordning fint, og der er således ikke behov for en ægtepagt.

Så hvornår bør du / I som ægtefæller – efter vores anbefaling, overveje en ægtepagt?

Du er indehaver af en virksomhed:

Oftest er det ægtefæller med store formueforskelle – samt virksomhedsindehavere, som opretter ægtepagter. Er du gift og indehaver af en virksomhed, vil din virksomhed indgå i ægteskabets fælleseje som alle andre aktiver. Det betyder, at du risikerer at miste halvdelen af virksomhedens aktiver, ved en separation og skilsmisse. Er dette ikke dit, (eller eventuelle medejeres) ønske, kan du undgå at dele virksomheden, ved at få udarbejdet en ægtepagt med særeje.

Du, eller din ægtefælle er forgældet:

Ægtepar, hvor der er betydelige formueforskelle imellem dem, bør overveje at oprette en ægtepagt. Ægtefællen besiddende den største formue, vil ved en separation / skilsmisse, skulle afgive halvdelen af formuen til ægtefællen med den mindste formue. For den formuehavende ægtefælle, betyder dette at dennes formue nedskrives betydeligt. Bemærk tillige: Har din ægtefælle en stor gæld, vil en separation / skilsmisse oftest medføre, at formuen falder til ægtefællens kreditorer. Alt dette kan undgås med en ægtepagt om særeje.

Du lever i en sammenbragt familie:

Det kan også være ægtepar som har “dine og mine børn”, og som ønsker at egne “særbørn” skal arve mest muligt. Eller omvendt gældende – hvor ægtepar i en sammenbragt familie, ønsker at længstlevende ægtefælle skal arve mest muligt. I dette tilfælde, er det en rigtig god ide at ægtefællerne opretter et gensidigt testamente – i kombination med en ægtepagt. Denne kombination kan sikre, at den længstlevende ægtefælle sikres bedst muligt.

Ulige pensionsopsparinger:

Pensioner bliver modsat delingsprincippet, ikke automatisk delt ved en separation / skilsmisse. Ægtepagter med lige deling af pensionsopsparinger, ses derfor hyppigt aftalt, såfremt der foreligger stor forskel på ægteparrets særskilte pensioner.

Hvordan og hvorledes:

Særejets omfang?

Et ægtepar kan vælge at lade særejet omfatte alle ejendele, eller enkelte ejendele. Særeje for enkelte ejendele / værdier, kan eksempelvis være, når den ene ægtefælles virksomhed gøres til særeje, eller eksempelvis når den ene ægtefælle har indskudt en bestemt sum i den fælles ejendom som tillige skal beskyttes ved en separation / skilsmisse.

Særejet kan bestemmes at være tidsubegrænset – eller tidsbegrænset. Det kan aftales at særejet skal ophæves og / eller nedtrappes efter eksempelvis X antal år, med meget mere.

Bemærk: udover ovenstående, findes der tillige forskellige former for særeje!

Hvilken slags særeje skal I så vælge?

Der kan aftales mange former / kombinationer af særeje i en ægtepagt – og valget heraf afhænger af jeres omstændigheder – samt jeres ønsker som ægtefæller. I Danmark udarbejdes der ægtepagter med forskellige særejeformer / særejekombinationer som: skilsmissesæreje, fuldstændigt særeje, kombinationssæreje, nedtrapningssæreje, brøkdelssæreje, sum – og anpartssæreje. Lad jer ikke forvirre af mulighederne – lad en jurist guide jer, ud fra jeres ønsker.

Vil du vide mere om særejeformerne og særejekombinationerne, læs mere her: https://testamenteraadgivning.dk/lad-os-hjaelpe-dig/aegtepagt/

Pris på en ægtepagt?

En ægtepagt med den der tilknyttede rådgivning, koster 2.650 kr. hos Testamente Rådgivning. Hertil følger yderligt en tinglysningsafgift til staten på 1.660 kr. Denne afgift opkræves når ægtepagten tinglyses i personbogen. Vi hjælper jer som ægtefæller igennem hele processen, fra start til slut – I skal således blot blive enige om jeres ønsker for ægtepagten.

Læs om spørgsmål til tinglysning af ægtepagt her: http://www.tinglysningsretten.dk/tinglysning/faq/person/Pages/default.aspx?FAQCategory=%C3%86gtepagter

Ovenstående beskrivelse af ægtepagter, er langt fra udtømmende – tøv derfor ikke med at kontakte os, såfremt du efterlades med ubesvarede spørgsmål.

Kontakt os gratis og uforpligtende på tlf.nr.: 2782 2229 eller ved e-mail: Kontakt@testamenteraadgivning.dk.

Tak fordi du læste med.

M.v.h. Testamente Rådgivning.

UFORPLIGTENDE

RÅDGIVNING PÅ TELEFONNR.:
 +45 27 82 22 29