27 82 22 29 - Ring til os gratis og uforpligtende

Som arving kan du give afkald på arv medens arvelader er i live – eller når arvelader er gået bort. Begreberne hertil omtales som arveafkald på ventende arv – og arveafkald på falden arv.

Et arveafkald kan tillige gives med, eller uden vederlag. Bemærk, der skal betales arveafgift/gaveafgift af vederlaget – og der gives ikke andel i boet/boernes bundfradrag.

Men hvorfor dog frasige sig retten til arv?

Herved er nogle fordele:

1. Arving er insolvent / forgældet. Er arving insolvent eller forgældet – og vil arven blot tilgodese kreditorer, er der mulighed for at afgive et arveafkald. Dette kommer til fordel for de resterende arvinger. Et personlig arveafkald uden virkning for den kommende generation, kan udfærdiges således, at arven går videre til den næste generation og herved uden om eventuelle kreditorer.

Sidder en forælder i uskiftet bo, kan der tillige gives afgives afkald på arven efter den førstafdøde forælder.

Kreditorer kan ikke få tilsidesat et arveafkald på ”ventende arv”, men ventes der for længe – således at afkaldet gives på falden arv, kan arveafkaldet omstødes af kreditorer inden for en 2 års frist. Bemærk dog, at dine muligheder som afkaldsgiver på arv, begrænser dine fremtidsudsigter til en evt. gældssanering.

2. Arving er velformuehavende og ønsker at arven tilgodeser den næste generation – dette uden at skulle afgive arveafgift af 2 omgange. De fleste arvinger – med undtagelse til ægtefæller – vil ved boer på en størrelse over 301.900 kr. (2020-tal), skulle betale arveafgift af den arv som modtages. Er en ventende arvemodtager i den privilegerede situation, at der ikke er behov for en formueøgning – kan man som ventende arvemodtager, give afkald på arv til fordel for børnene. Denne model har den fordel at der bespares arveafgift.

Hvorledes skal et arveafkald udfærdiges?

Et arveafkald bør dateres og underskrives af både arvelader og afkaldsgiver – herunder med påtegning af vitterlighedsvidner/notar. Der stilles ingen krav til hvorledes et arveafkald opbevares – men det anbefales at opbevare sikkert, således dette kan fremvises skifteretten – forinden der foretages udbetalinger fra omhandlede bo/boer.

Bemærk: En person under værgemål kan ikke afgive arveafkald.

Bemærk yderligt: Arveafkaldsgiver, har ikke ensidigt mulighed for at annullere et arveafkald – modsat kan arvelader annullere afkaldet til enhver tid.

Ovenstående skriv er ikke udtømmende, og det anbefales at arvelader – såvel som kommende arvemodtager, lader sig rådføre med fagkyndig, vedrørende arveafkaldets omfang – og sagens omstændigheder generelt.

Du er altid velkommen til at kontakte os uforpligtende, for en samtale om ovenstående.

Tak fordi du læste med.

Med venlig hilsen

Cand.jur. Henriette Schmidt

v/ Testamente Rådgivning

UFORPLIGTENDE

RÅDGIVNING PÅ TELEFONNR.:
 +45 27 82 22 29