27 82 22 29 - Ring til os gratis og uforpligtende

Hvad er et behandlingstestamente?

Hvis du en dag bliver alvorligt syg – Har du så taget stilling til eventuel livsforlængende behandling?

Siden 1. Januar år 2019, er det som borger blevet muligt at oprette et juridisk bindende behandlingstestamente. Det er nemlig vedtaget i Sundhedsloven, at borgere via et behandlingstestamente selv kan bestemme, hvorvidt de ønsker en livsforlængende behandling.

Hvis du har særlige ønsker hertil, bør du benytte dig af mulighederne med et behandlingstestamente! Det er gratis at oprette – og du kan gøre det online ved hjælp af dit nem-id på http://www.sundhed.dk

Er du fritaget digital post, vil du have mulighed for at oprette et behandlingstestamente uden digital selvbetjening. Kontakt i dette tilfælde Sundhedsdatastyrelsen: https://sundhedsdatastyrelsen.dk/da

Bemærk: Så længe du er ved fulde fem og på egen hånd kan kommunikere dine ønsker til livsforlængende behandling, vil disse ønsker naturligvis have forrang over eventuelle modstridende ønsker i et behandlingstestamente. Et behandlingstestamente kan desuden altid ændres – eller tilbagekaldes, så længe opretteren er ved fulde fem. Ændringer eller tilbagekald kan foretages digitalt på http://www.sundhed.dk eller ved at kontakte Sundhedsdatastyrelsen.

Hvor meget kan man bestemme i et behandlingstestamente?

Borgeren kan i et behandlingstestamente træffe afgørelse vedrørende egen livsforlængende behandling i tre specifikke situationer:

  • Såfremt læger vurderer, at døden alligevel er nært forestående
  • Såfremt en borger bliver så svært invalideret, at borgeren ikke længere kan tage vare på sig selv, fysisk og psykisk.
  • Såfremt borgeren kommer i en tilstand, hvortil det af læger vurderes at de fysiske konsekvenser af sygdommen eller af behandlingen vil være forbundet med meget alvorlige og stærke smerter.

Via et behandlingstestamente, bliver det tillige muligt at bestemme hvorvidt det er ønsket at ens pårørende får sidste ord, i forhold til en beslutning om fravalg af livsforlængende behandling. Bemærk dog at pårørende kun får sidste ord, såfremt borgeren udtrykkeligt har taget stilling til dette i sit behandlingstestamente.

Specifik for behandlingstestamentet, vil en borger tillige kunne træffe afgørelse vedrørende fravalg af at blive behandlet under tvang efter den nye lov om anvendelse af tvang ved somatisk behandling af varigt inhabile, som trådte i kraft den 1. januar år 2018. Dette aktuelt såfremt man fremtidigt eksempelvis bliver erklæret dement og dermed forventes at være varigt inhabil. 

Dette fravalg har den betydning, at du som udgangspunkt ikke kan tvinges (!) til at modtage livsforlængende behandling.

Hvad er forskellen på et Livstestamente og et behandlingstestamente?

I Livstestamenteregisteret har borgere haft mulighed for at registrere deres ønsker for evetuel livsforlængende behandling, indtil den 1. januar år 2019. Fra 1. januar år 2019 er Livstestamentet således blevet afløst af det nye Behandlingstestamente. Behandlingstestamentet er en udvidelse af Livstestamentet – og det er i dag ikke længere muligt at oprette nye Livstestamenter.

Er du en af dem, som har oprettet et Livstestamente før mulighederne med Behandlingstestamentet blev indført pr. 1. januar år 2019, vil dit livstestamente stadig være gældende. Du vil således også fortsat kunne ændre og slette i dit livstestamente, dette kan du bl.a. gøre her: sundhed.dk/borger/min-side/mine-registreringer/livstestamente 

Yderligt kan du rette skriftlig henvendelse til Livstestamenteregisteret, såfremt du har manglende – eller begrænset digital adgang. Du skal blot udylde en blanket, som du kan finde her (se nederst på siden) : https://sundhedsdatastyrelsen.dk/da/registre-og-services/om-de-nationale-sundhedsregistre/testamenter-og-organdonation/livstestamenteregisteret

Blanketten skal efter udfyldelse tilsendes denne postadresse: Livstestamenteregistret Sundhedsdatastyrelsen Ørestads Boulevard 5 2300 København S.

Ovenstående mulighed for fortsat at ændre og slette sit livstestamente, medfører tillige at du naturligvis kan vælge at udskifte Livstestamentet med et behandlingstestamente – Dette dog såfremt du fortsat er habil og i stand til at råde fornuftmæssigt.

Bemærk at hverken et Livstestamente – eller et Behandlingstestamente giver mulighed for aktiv dødshjælp.

Har du spørgsmål til et Livstestamente og / eller et behandlingstestamente er du velkommen til at kontakte os på mail: Kontakt@testamenteraadgivning.dk eller pr. tlf.nr.: 27 82 22 29 – Bemærk dog at et Livs- og Behandlingstestamente intet har med arveforhold at gøre. Vil du sikre dig at arven efter dig fordeles efter dine ønsker, skal du oprette et “notartestamente”. Vi hjælper dig glædeligt med udarbejdelsen og oprettelsen af dette! Du kan læse mere om notartestamenter her: https://testamenteraadgivning.dk/ – Ellers er du naturligvis altid velkommen til at kontakte os for en uforpligtende rådgivning.

Tak fordi du læste med.

Med venlig hilsen

Henriette Schmidt, Cand.jur. v/ Testamente Rådgivning

UFORPLIGTENDE

RÅDGIVNING PÅ TELEFONNR.:
 +45 27 82 22 29