27 82 22 29 - Ring til os gratis og uforpligtende

Har du børn? Uanset om du er enlig, samlever eller lever i ægteskab, bør du overveje at få udarbejdet et børnetestamente.

Et børnetestamente er et skriftligt dokument. Her kan du tilkendegive dine ønsker for hvem, du anser egnet til at overtage forældremyndigheden over dine umyndige børn. Børnetestamentet vil ikke være relevant for dine børn over 18 år.

Der er mange fordele ved et børnetestamente. Den vigtigste at myndighederne modtager forældrenes tilkendegivelse, for hvem der er bedst egnet til at tage vare på børnene. Som forælder vil du have stor indsigt i, hvad dine børns behov er. Derfor tillægges det stor vægt hvem du via et børnetestamente, vurderer bedst egnet til at varetage dine børns tarv. Denne tilkendegivelse vil med dens stærke værdi, medvirke til at myndigheden kan placere dine børn.

Biologiske forældre vil som udgangspunkt have fortrinsret til forældremyndigheden, såfremt andre stærke årsager ikke taler imod. Er du indehaver af forældremyndigheden og efterlader du ved din død umyndige børn, vil anden biologisk forælder med vedvarende samvær til børnene, have fortrinsret til forældremyndigheden.

Ulykkeligt, kan det desværre forekomme at begge forældre, ved ulykke eller på anden vis, går bort samtidigt. I denne situation, er et børnetestamente meget vigtigt.

Der stilles ingen særlige krav til, hvorledes en tilkendegivelse om forældremyndighed skal udformes. Dette betyder at du som udgangspunkt selv kan lave en skriftlig tilkendegivelse vedr. ønsker til forældremyndighed. Ulempen ved ovenstående er, at det skriftlige dokument, kan være svært at finde for de efterladte og at denne tilkendegivelse derfor går bort.

I forbindelse med udarbejdelsen af dit eget notartestamente, vil du kunne indsætte børnetestamentet. Fordelen ved dette er, at dokumenterne er samlet og opbevares i et notarregister. Registret har den funktion, at dit testamente, herunder eventuelle børnetestamente, automatisk tilsendes rette instans ved din død. Du skal således ikke bekymre dig om, at din private tilkendegivelse går bort og derfor aldrig får den ønskede virkning.

Såfremt du har nogle spørgsmål til ovenstående eller til børnetestamenter generelt, vil vi meget gerne hjælpe dig. Du er altid velkommen til at kontakte os, gratis og uforpligtende, på tlf.nr.: 2782 2229 eller ved e-mail: Kontakt@testamenteraadgivning.dk.

 

Vi ønsker dig en rigtig god dag.

 

M.v.h. Testamente Rådgivning.

UFORPLIGTENDE

RÅDGIVNING PÅ TELEFONNR.:
 +45 27 82 22 29