27 82 22 29 - Ring til os gratis og uforpligtende

Her følger opdatering for satser og beløbsgrænser, vedrørende bundfradrag og gaveafgift for år 2020:

Når en person dør, efterlader denne sig et bo (dødsbo). Alt efter hvad denne person efterlader sig af formue – og til hvem formuen efterlades, vil der skulle betales en “arveafgift” til staten. Der skelnes i denne forbindelse imellem 2 former for arveafgifter: Boafgiften og tillægsboafgiften.

Bemærk: Afgiften/afgifterne beregnes af Skifteretten og betales forinden udbetaling af arv til eventuelle arving(er). Herudover opkræves der yderligt en retsafgift til skifteretten, læs mere herom hos SKAT: https://skat.dk/SKAT.aspx?oid=148488

Forinden beregning af boafgiften, vil ethvert dødsbo dog have et bundfradrag hvoraf der ikke skal betales boafgift. Dette bundfradrag stiger fra 295.300 kr. (2019-tal) til 301.900 kr.(2020-tal).

Vælger en eventuel længstlevende ægtefælle at sidde i uskiftet bo – og skiftes boet først når længstlevende falder bort, vil der være 2 dødsboer = 2 bundfradrag!

Hvad der skal betales i afgift(er) afhænger af afdødes relation til arving(er). Dvs. hvad der skal betales i afgift, afgøres ud fra de såkaldte arveklasser. En eventuel ægtefælle skal ikke betale nogen former for afgift (afgiftsfritaget). Børn – og eventuelle børnebørn m.v. vil skulle betale en boafgift på 15 %. Afgiftssatsen er i år 2020 fortsat uændret.

Arving(er) udover den nærmeste familie, vil udover boafgiften tillige blive opkrævet en tillægsboafgift ved beregning af arv. Tillægsboafgiften udgør 25 % – og fortsætter tillige uændret i år 2020. Tillægsboafgiften beregnes efter de 15 % i boafgift er fratrukket, medførende en samlet afgift på 36,25 %. Bemærk: Ved beregning af tillægsboafgift ydes der intet bundfradrag.

Se skatteministeriets beregningseksempler her:

Kilde: https://www.skm.dk/skattetal/beregning/afgiftsberegning/boafgift-beregningseksempler
Kilde: https://www.skm.dk/skattetal/beregning/afgiftsberegning/boafgift-beregningseksempler

Lidt kan gøres for at undgå at betale “arveafgift”. Dog er een af metoderne til afgiftsbesparelse, at arvelader giver gaver i levende live. Sædvanligt når der ydes gaver af en vis værdi (udover lejlighedsgaver), vil dette tillige udløse en afgift til staten = gaveafgift. Hertil følger dog tillige et bundfradrag, hvoraf der ikke opkræves afgift. Bundfradraget hertil (vedr. gaveafgiften) stiger fra 65.700 kr. (2019-tal) til 67.100 kr. (2020-tal). Gaver af en værdi op mod 67.100 kr. vil således ikke udløse en gaveafgift i år 2020.

Se mere om de nye staser og beløbsgrænser for år 2020 her: https://www.skm.dk/skattetal/satser/satser-og-beloebsgraenser/boafgiftsloven og læs med fordel vores artikel om boafgiften her: https://testamenteraadgivning.dk/boafgift/.

Ønsker du som arvelader at nedbringe dine arvingers arveafgift, kan du tillige muligvis benytte dig af 30 % – modellen. Dette sker bl.a. ved oprettelse af et testamente. – Vil du vide præcist hvordan du er stillet – og hvordan du eventuelt kan sikre dine nærmeste en lavere arveafgift?

Book en uforpligtende samtale, ved at kontakte os på: tlf.nr. 27 82 22 29, eller ved kontakt pr. e-mail: kontakt@testamenteraadgivning.dk.

Tak fordi du læste med.

Med venlig hilsen

Cand. jur. Henriette Schmidt v/ Testamente Rådgivning.

UFORPLIGTENDE

RÅDGIVNING PÅ TELEFONNR.:
 +45 27 82 22 29