27 82 22 29 - Ring til os gratis og uforpligtende

Grundet COVID-19 er Danmarks domstole midlertidigt lukket for notarforretninger. Dette medfører en begrænsning til oprettelsen af notartestamenter – samt fremtidsfuldmagter. Det vil igen være muligt at få testamentet – samt fremtidsfuldmagten for notaren, når domstolene genåbner.

Som midlertidig løsning, kan der oprettes vidnetestamenter – og generalfuldmagter. Det er vigtigt at påpege, at dette kun kan anbefales som en midlertidig løsning. Et notartestamente – og en fremtidsfuldmagt som vedkendes for notaren, er altid er at anbefale.

Et vidnetestamente og en generalfuldmagt underskrives at 2 uvildige vidner – og er gyldige fra det øjeblik, parternes underskrifter påføres.

Når du ønsker at oprette et notartestamente og en fremtidsfuldmagt hos Testamente Rådgivning, får du i øjeblikket et gratis vidnetestamente og generalfuldmagt med. Når domstolene genåbner, vejleder vi dig til notarforretningen.

Bemærk venligst: Hos Testamente Rådgivning har vi fortsat åbent alle hverdage. Vi afholder dog ingen fysiske møder – eller hjemmebesøg, hvorfor al korrespondance sker telefonisk.

Har du spørgsmål til ovenstående – eller til testamenter og fuldmagter generelt, er du altid velkommen til at kontakte os uforpligtende på tlf.nr. 27 82 22 29, eller pr. mail: kontakt@testamenteraadgivning.dk

Med ønske om godt helbred,

Henriette Schmidt v/ Testamente Rådgivning

UFORPLIGTENDE

RÅDGIVNING PÅ TELEFONNR.:
 +45 27 82 22 29