27 82 22 29 - Ring til os gratis og uforpligtende

Er du gift og lever du i en sammenbragt familie?

Når den ene ægtefælle en dag går bort, skal arven til førstafdødes børn udbetales. For at længstlevende ægtefælle kan fortsætte sit liv som hidtil og derfor undgå at udbetale arv til førstafdødes arvinger, skal der gives et særligt samtykke fra særbørnene. Dette samtykke kaldes “Et forhåndssamtykke til uskiftet bo”.

Samtykkeerklæringen giver længstlevende ægtefælle, mulighed for at sidde i uskiftet bo og derved udskyde arvens fordeling til førstafdødes arvinger. Det betyder tillige at længstlevende ægtefælle, beholder den fulde råderet over boet fra afdøde. Førstafdødes børn vil senere modtage arven efter deres afdøde forælder, dette oftest værende når længstlevende falder bort.

Ved uskiftet bo, vil arven efter førstafdøde ægtefælle, udskydes indtil længstlevende enten vælger at skifte boet, vælger at gifte sig på ny, eller indtil længstlevende går bort. Længstlevende ægtefælle vil bemærkende, aldrig være bundet af forhåndssamtykkeerklæringen – og kan derfor frit vælge at gøre brug af denne, eller ej.

Hvordan udfærdiges et sådant samtykke?

Der stilles ikke særlige formkrav til et forhåndssamtykke. Det vil sige, at samtykket kan afgives mundtligt, nedføres på en serviet eller andet kreativt. Af bevismæssige årsager(!) bør et samtykke dog, udarbejdes som et skriftligt dokument, med deltagende vidner (vitterlighedsvidner). Et samtykke til uskiftet bo, kan både indhentes af særbørnene forinden død, eller efter død.

Den skriftlige samtykkeerklæring skal dateres og underskrives af særbarnet/særbørnene – hvornæst samtykkeerklæringen er gyldig.

Det er vigtigt at bemærke, at der som udgangspunkt ikke kan og bør, indhentes et forhåndssamtykke fra særbørnene, hvis de er umyndige. Det kan nemlig let betvivles om den umyndige samtykkeafgiver, på afgivelsestidspunktet, var i stand til at forstå samtykkets omfang. Dette vil medføre at samtykket mister sin betydning. Denne samtykkeerklæring fra det mindreårige særbarn, vil yderligt kræve en accept fra de biologiske forældre, samt fra Statsforvaltningen. Statsforvaltningens har til opgave, at varetage børnenes interesser på sikreste vis, hvorfor de i praksis er tilbageholden med at give tilladelse til disse samtykkeerklæringer afgivet af mindreårige. Uanset løfter, er det nemlig stadig uvist – om den længstlevende ægtefælle forbruger og formindsker arven til særbarnet. Dette en risiko Statsforvaltningen sjældent tager.

Uanset om der foreligger samtykkeerklæringer fra særbørnene – er der visse andre betingelser som skal opfyldes, før uskiftet bo kan realiseres.

Dette værende:

  1. I skal være gift. Dvs. samlevende har ikke mulighed for uskiftet bo.
  2. I kan som udgangspunkt ikke sidde i uskiftet bo med særejemidler og særejeaftaler.
  3. Længstlevende ægtefælle kan ikke sidde i uskiftet bo såfremt længstlevende er insolvent.
  4. Længstlevende ægtefælle kan ikke sidde i uskiftet bo, såfremt længstlevende er under værgemål.

 

Ovenstående er ikke udtømmende – og der er både fordele og ulemper ved at sidde i uskiftet bo. Ønsker du at høre mere herom, er du altid velkommen til at kontakte os. Læs evt. vores anden artikel om Arv og uskiftet bo her: https://testamenteraadgivning.dk/hvordan-med-arv-og-uskiftet-bo/

 

Ring til os gratis og uforpligtende på: tlf.nr. 27 82 22 29, eller skriv til os på: e-mail: kontakt@testamenteraadgivning.dk.

 

Vi ønsker dig en rigtig god dag.

 

M.v.h. Testamente Rådgivning.

UFORPLIGTENDE

RÅDGIVNING PÅ TELEFONNR.:
 +45 27 82 22 29