27 82 22 29 - Ring til os gratis og uforpligtende

Hvordan er reglerne med nem-id under et værgemål? Og må du som værge, anvende den under værgemålets nem-id?

Det er svært at handle digitalt, uden at have stiftet bekendtskab med den digitale løsning : Nem-id. Et nem-id er nemlig en sikkerhedsløsning, du kan bruge til din netbank, til offentlige digitale portaler – og diverse private hjemmesider. Et nem-id kan du tillige anvende til at underskrive bindende retshandler med. Dette alle områder, som en værge uundgåeligt vil berøre under et værgemål.

Men hvordan skal en værge agere digitalt? Et nem-id vil uanset værgemål, altid være strengt personligt. Som værge må du således ikke anvende et nem-id, som er udstedt til den person du er værge for. Og dette er gældende, uanset om I har tegnet en fremtidsfuldmagt – eller anden fuldmagt. Har I tegnet en fuldmagt med tilladelse til at anvende andens nem-id, vil dette være i strid med reglerne for nem-id, læs lovgivningen her: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=202110

Har du som værge brug for at agere på vegne af en person under værgemål, skal du i stedet anvende dit eget nem-id. Men, hvordan fungerer det i praksis? – Værgen vil grundet manglende digitale selvbetjeningsløsninger hertil – for nuværende – være nødsaget til at kontakte den relevante tjenesteudbyder, og få tilladelse til at agere på vegne af den under værgemålet. Hertil skal værgemålet påvises med relevant dokumentation.

Har du spørgsmål til ovenstående? Du er altid velkommen til at kontakte os uforpligtende, for en samtale om værgemål og fuldmagter.

Tak fordi du læste med.

Med venlig hilsen

Henriette Schmidt, Cand.jur.

v/ Testamente Rådgivning

UFORPLIGTENDE

RÅDGIVNING PÅ TELEFONNR.:
 +45 27 82 22 29