27 82 22 29 - Ring til os gratis og uforpligtende

Bør du oprette en fremtidsfuldmagt?

Desværre opstår det alt for ofte, at en person ser sig ude af stand til at tage vare på sig selv – og sine interesser. Dette uanset om alderdom, ulykke, eller noget helt tredje er årsag. Dog er det med Lov om Fremtidsfuldmagter pr. 1. september 2017, blevet muligt som privatperson at lave en fuldmagt gældende for fremtiden.

Hvad er en fremtidsfuldmagt?

En fremtidsfuldmagt er en frivillig ordning, som har til formål at sikre den enkelte selvbestemmelsesret, over personlige som økonomiske forhold. Fuldmagten giver nemlig mulighed for, at indsætte særligt udvalgte personer (kommende fuldmagtshavere), til fremtidigt at varetage sine interesser. Den dag du som fuldmagtsgiver, ikke er i stand til at tage vare på dine personlige og/eller økonomiske forhold, kan din fremtidsfuldmagt på anmodning sættes i kraft. Anmodningen indebærer oftest, at der skal fremvises en lægeerklæring ved Familieretshuset (tidligere Statsforvaltningen).

Hvordan operetter jeg en fremtidsfuldmagt?

Processen er simpel! Der er et par få betingelser som skal være opfyldt, for at kunne benytte sig af fordelene ved en fremtidsfuldmagt.

Du skal som fuldmagtsgiver være fyldt 18 år, og du skal på tidspunktet for oprettelsen være i stand til at råde fornuftmæssigt.

Såfremt du opfylder ovenstående betingelser, er oprettelses-processen meget simpel. En fremtidsfuldmagt skal først udarbejdes – dernæst skal fremtidsfuldmagten underskrives digitalt med dit nem-id på http://www.tinglysning.dk

Afsluttende skal fremtidsfuldmagten for en notar ved retten. Bemærk, notaren har blot til opgave, at påse din evne til at råde og handle fornuftmæssigt.

Er du fritaget for digital post, vil processen for oprettelse af fremtidsfuldmagten, være en smule anderledes end ovenstående proces. I dette tilfælde, skal fremtidsfuldmagten oprettes ved personlig henvendelse hos Familieretshuset.

Hvad kan jeg mere præcist, bestemme i min fremtidsfuldmagt?

De forhold en fremtidsfuldmagt kan indeholde, er administration af både personlige – som økonomiske interesser.

Personlige interesser, omfatter eksempelvis forhold som: Ansøgning til kommune vedr. hjælpeforanstaltninger, mulighed for at træffe beslutning – samt klage over enhver afgørelse truffet vedr. personlige forhold, mulighed for at få aktindsigt vedr. person- og helbreds oplysninger, herunder komme med ønsker til pleje og omsorg.

Økonomiske interesser, omfatter eksempelvis forhold som: Evnen til at indgå retshandler og kontrakter (eks. lejekontakt m.v.), evnen til at bestyre, administrere og sælge fast ejendom, herunder kvittere for pantebreve, samt indfri lån og gældsbreve. Økonomiske forhold omfatter også mulighed for at investere med fuldmagtsgivers penge, samt mulighed for at ansøge om offentlige ydelser. Herunder omfatter forholdet også evnen til at repræsentere en fuldmagtsgiver, som enten arving eller kreditor.

Hvem skal du indsætte som fremtidig fuldmagtshaver? 

Du kan som fuldmagtsgiver, indsætte én – eller flere fuldmagtshavere. Du bestemmer desuden selv, hvilke forhold du ønsker at en eventuel fuldmagtshaver skal varetage for dig. En af de vigtigste beslutninger du skal træffe, i forbindelse med fremtidsfuldmagten er, hvem du ønsker at give fremtidsfuldmagten til. Det er vigtigt at du udpeger en person, som du nærer stor tillid til, samt en person som du tillige anser for egnet til opgaven. For god orden skyld, bør du ligeledes sikre dig, at den udpegede person, er villig til at påtage sig den fremtidige opgave, som fuldmagtshaver.

Bemærk, du kan vælge at indsætte flere personer som fremtidige fuldmagtshavere. Her skal du overveje, om de fremtidsfuldmægtige (kommende fuldmagtshavere) skal træffe beslutning i fællesskab, eller om de skal have tildelt et ansvarsområde hver. Det er også muligt at lave en rangorden, med en rækkefølge over flere personer. Denne løsning falder til gavn, såfremt personen indsat på første pladsen, bliver – eller er uegnet til at varetage opgaven som fremtidsfuldmægtig. Eller såfremt personen udpeget, ikke ønsker at påtage sig dette ansvar på givende tidspunkt.

Såfremt du vælger at indsætte flere fremtidsfuldmægtigere – og ikke anvender en rangorden, vil vi anbefale dig at vurdere, hvorvidt fuldmagtshaverne er i stand til at blive enige – og handle i fællesskab. Er dette uvist, vil en fremtidsfuldmagt uden rangorden, naturligvis ikke være at anbefale.

Da ingen er beskyttet mod sygdom og ulykke, anbefaler vi at alle med egnede fuldmagtskandidater, opretter en fremtidsfuldmagt. – Dette uanset alder.

Ovenstående er langt fra udtømmende – og mulighederne med fremtidsfuldmagten er mange. Det er ligeledes et stort ansvar at give videre, hvorfor du bør rådføre dig med en jurist forinden oprettelse.

Vi står til din rådighed for besvarelse af spørgsmål, rådførelse samt eventuel udarbejdelse af fremtidsfuldmagt. Få et overblik over vores priser her: https://testamenteraadgivning.dk/priser/

Kontakt os gratis og uforpligtende på tlf.nr. 27 82 22 29, eller ved e-mail: kontakt@testamenteraadgivning.dk.

Tak fordi du læste med.

Med venlig hilsen

Testamente Rådgivning.

UFORPLIGTENDE

RÅDGIVNING PÅ TELEFONNR.:
 +45 27 82 22 29