27 82 22 29 - Ring til os gratis og uforpligtende

Desværre opstår det alt for ofte, at en person ser sig ude af stand, til at tage vare på sig selv og sine interesser. Dette uanset om alderdom, eller ulykke er årsag. Dog er det med Lov om Fremtidsfuldmagter pr. 1. september 2017, blevet muligt som privatperson, før ulykken er ude – at lave en fremtidsfuldmagt.

En fremtidsfuldmagt er en frivillig ordning, som har til formål at sikre den enkelte selvbestemmelsesret, over personlige som økonomiske forhold. Fuldmagten giver mulighed for, at indsætte særligt udvalgte personer (kommende fuldmagtshavere), til fremtidigt at varetage sine interesser. Den dag du som fuldmagtsgiver, ikke er i stand til at tage vare på dine personlige og/eller økonomiske forhold, kan din fremtidsfuldmagt på anmodning sættes i kraft. Anmodningen indebærer oftest fremvisning af lægeerklæring.

Processen er simpel.

Der er et par få betingelser som skal være opfyldt, for at benytte ordningen. Du skal som fuldmagtsgiver, være fyldt 18 år, og du skal på tidspunktet for oprettelsen, være i stand til at råde fornuftmæssigt. Såfremt du opfylder ovenstående betingelser, er oprettelses-processen simpel. En fremtidsfuldmagt skal udarbejdes og dernæst underskrives digitalt på www.tinglysning.dk. Hernæst skal fremtidsfuldmagten for en notar ved retten. Notaren har til opgave, at påse din evne til at råde og handle fornuftmæssigt. Er du fritaget for digital post, vil processen for oprettelse af fremtidsfuldmagten være anderledes. I dette tilfælde skal fremtidsfuldmagten oprettes ved henvendelse til Statsforvaltningen.

Hvilke forhold kan fuldmagtshaveren varetage?

De forhold en fremtidsfuldmagt kan indeholde, er administration af personlige, samt økonomiske interesser.

Personlige interesser omfatter eksempelvis forhold som: Ansøgning til kommune vedr. hjælpeforanstaltninger, mulighed for at træffe beslutning – samt klage over enhver afgørelse truffet vedr. personlige forhold, mulighed for at få aktindsigt vedr. person- og helbredsoplysninger, herunder komme med ønsker til pleje og omsorg.

Økonomiske interesser omfatter eksempelvis forhold som: Evnen til at indgå retshandler og kontrakter (eks. lejekontakt m.v.), evnen til at bestyre, administrere og sælge fast ejendom, herunder kvittere for pantebreve, samt indfri lån og gældsbreve. Økonomiske forhold omfatter også mulighed for at investere med fuldmagtsgivers penge, samt mulighed for at ansøge om offentlige ydelser. Herunder omfatter forholdet også evnen til at repræsentere en fuldmagtsgiver, som enten arving eller kreditor.

Hvem skal du indsætte som fremtidig fuldmagtshaver?

Du kan som fuldmagtsgiver, indsætte én eller flere fuldmagtshavere. Du bestemmer desuden selv, hvilke forhold du ønsker en eventuel fuldmagtshaver skal varetage for dig. En af de vigtigste beslutninger du skal træffe, i forbindelse med fuldmagten, er hvem du ønsker at give fuldmagten til. Det er vigtigt at du udpeger en person, du har tillid til, og en person som du tillige anser for egnet til opgaven. For god orden skyld, bør du ligeledes sikre dig, at den udpegede person, også er villig til at påtage sig opgaven.

Du kan også vælge at indsætte flere personer som fremtidige fuldmagtshavere – Her skal du overveje om de fremtidsfuldmægtige skal træffe beslutning i fællesskab, eller om de skal have tildelt et ansvarsområde hver. Det er også muligt at lave en rangorden, hvor én person træffer beslutning, men hvor en ekstra person er indsat, i tilfælde af, at første fuldmagtshaver bliver, eller er, uegnet til opgaven. Såfremt du vælger at indsætte flere fremtidsfuldmægtigere og ikke anvender en rangorden, vil vi anbefale dig at vurdere, hvorvidt fuldmagtshaverne er i stand til at blive enige – og handle i fællesskab. Er dette uvist, vil en fremtidsfuldmagt med flere fuldmægtige, naturligvis ikke være at anbefale.

 

Såfremt du efterlades med tvivl, eller har spørgsmål til ovenstående, er du altid velkommen til at kontakte os, gratis og uforpligtende på tlf.nr. 27 82 22 29, eller ved e-mail: kontakt@testamenteraadgivning.dk.

 

Vi ønsker dig en rigtig god dag.

 

M.v.h. Testamente Rådgivning.

UFORPLIGTENDE

RÅDGIVNING PÅ TELEFONNR.:
 +45 27 82 22 29