27 82 22 29 - Ring til os gratis og uforpligtende

Gaver udover de sædvanlige lejlighedsgaver (fødselsdagsgaver, julegaver m.fl.) udløser enten gaveafgift – eller indkomstskat for gavemodtageren. Dette dog med undtagelse til boafgiftslovens § 22, indeholdende følgende:

En person kan afgiftsfrit give gaver, hvis samlede værdi inden for et kalenderår ikke overstiger et grundbeløb……”

Læs nærmere om boafgiftsloven her: https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2015/47

Grundbeløbet for størrelsen på den/de afgiftsfrie gaver, reguleres årligt og afhænger ligeledes af relationen mellem gavegiver og gavemodtager, se nærmere herom nedenfor:

gaveafgift testamente rådgivning

Afgiftspligten af gaver, der i et kalenderår er modtaget ud over ovenstående afgiftsfrie beløb, indtræder ved modtagelsen af gaven. Gavegiver og gavemodtager skal senest den 1. maj i det følgende år, indgive anmeldelse om gaven og dens afgiftspligtige værdi til told- og skatteforvaltningen. Find anmeldelsesblanket til SKAT, her: https://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=81254

Bemærk: Som forælder må du i år 2021 yde 68.700 kr. i gave til dit barn uden at dette udløser gaveafgift. To forældre kan samlet give (2 *68.700) = 137.400 kr. til hver af deres børn, uden at det udløser gaveafgift i 2021.

Ønsker du som forælder et år, at give et større beløb end de 68.700 kr. til dit barn, er det en mulighed at udlåne beløbet til dit barn. Da der er tale om en låneydelse og ikke en gave, udløses der ingen gaveafgift. Lånet kan laves som et såkaldt rentefrit familielån (anfordringslån). Du kan hernæst eksempelvis give spontane gaver til barnet, der består i, at du eftergiver en del af lånet (f.eks. 68.700 kr.) Derved bliver barnets restgæld mindre. Du bør af bevismæssige årsager altid notere når/hvis du giver en gave i form af et afdrag.

Bemærk: Gældsbreve (og gavebreve) skal ikke tinglyses, stemples eller lignende – dokumenterne skal blot udfyldes og underskrives, hvornæst beløbet/gaven kan overføres.

Vi håber at ovenstående kan være dig behjælpelig – om ikke andet afklarende. Husk at vi glædeligt står til din rådighed, såfremt du har nogle spørgsmål.

Rigtig god dag.

Med venlig hilsen

Henriette Schmidt v/ Testamente Rådgivning

Mail: HS@testamenteraadgivning.dk / Tlf.nr.: 2782 2229

Læs flere artikler her: Arv og testamenter: Månedlige udgivelser vedrørende familie – og arveret .. (testamenteraadgivning.dk)

UFORPLIGTENDE

RÅDGIVNING PÅ TELEFONNR.:
 +45 27 82 22 29