27 82 22 29 - Ring til os gratis og uforpligtende

FREMTIDSFULDMAGT

.

Altid fast pris inkl. tinglysning: 1.195 kr. inkl. moms

.

FREMTIDSFULDMAGT, VÆRGEMÅL OG NEM-ID

Hvordan er reglerne med nem-id under et værgemål? Og må du som værge, anvende den under værgemålets nem-id? Det er svært at handle digitalt, uden at...

FREMTIDSFULDMAGT

Bør du oprette en fremtidsfuldmagt? Desværre opstår det alt for ofte, at en person ser sig ude af stand til at tage vare på sig selv - og sine...

BEHANDLINGSTESTAMENTE

Hvad er et behandlingstestamente? Hvis du en dag bliver alvorligt syg - Har du så taget stilling til eventuel livsforlængende behandling? Siden 1....

HVEM ARVER DINE PENSIONS- OG FORSIKRINGSSUMMER?

Nye tal fra PFA viser, at kun 4 % indsætter en navngiven begunstiget på pensionsordningen (NB:...

COVID-19 – STATUS PÅ TESTAMENTER OG FREMTIDSFULDMAGTER

Grundet COVID-19 er Danmarks domstole midlertidigt lukket for notarforretninger. Dette medfører en begrænsning til oprettelsen af notartestamenter -...

Med Lov om Fremtidsfuldmagter af den 1. september 2017, blev det muligt for privatpersoner at sikre retten til selvbestemmelse. En fremtidsfuldmagt er en frivillig ordning, som har til formål at sikre den enkelte selvbestemmelsesret, over personlige som økonomiske forhold. Fuldmagten giver mulighed for at indsætte særligt udvalgte personer (kommende fuldmagtshavere), til fremtidigt at varetage sine interesser. 

Ring til os, for en uforpligtende samtale om fremtidsfuldmagter på tlf.nr.: 27 82 22 29 eller send os en mail til: Kontakt@testamenteraadgivning.dk

Fordele ved at få en fremtidsfuldmagt?

.

 • Du undgår offentligt værgemål
 • Du sikrer din partner råderet over fælles værdier
 • Du skaber klarhed for dine nærmeste
 • Du undgår langsommelige værgeprocesser
 • Du sparer udgifterne til en offentlig værge

Risiko uden en fremtidsfuldmagt?

.

 • Du risikerer at komme under offentligt værgemål
 • Du udsætter din partner for usikkerhed
 • Dine nærmeste får begrænset indflydelse
 • Den fælles bolig kan ikke sælges
 • Dine nærmeste ender i konflikt

Læs mere om dine muligheder med en fremtidsfuldmagt:

.

De fleste drager stor glæde af at oprette en fremtidsfuldmagt. Ulykke og dårligdom kan ramme alle – uanset alder. En fremtidsfuldmagt er derfor et vigtigt dokument, for alle myndige at tage stilling til. Opret din fremtidsfuldmagt i dag med kyndig juridisk assistance.

.

HVORFOR OPRETTE EN FREMTIDSFULDMAGT?

Desværre opstår det alt for ofte, at en person ser sig ude af stand, til at tage vare på sig selv og sine interesser. Dette uanset om alderdom, eller ulykke er årsag. Dog er det med Lov om Fremtidsfuldmagter pr. 1. september 2017, blevet muligt som privatperson, før ulykken er ude – at lave en fremtidsfuldmagt.

En fremtidsfuldmagt er en frivillig ordning, som har til formål at sikre den enkelte selvbestemmelsesret, over personlige som økonomiske forhold. Fuldmagten giver mulighed for, at indsætte særligt udvalgte personer (kommende fuldmagtshavere), til fremtidigt at varetage sine interesser. Den dag du som fuldmagtsgiver, ikke er i stand til at tage vare på dine personlige og/eller økonomiske forhold, kan din fremtidsfuldmagt på anmodning sættes i kraft. Anmodningen sker til familieretshuset og indebærer som oftest fremvisning af lægeerklæring på fuldmagtsgiver.

Ring til os i dag på tlf.nr. 27 82 22 29 og lad os udarbejde din fremtidsfuldmagt. Vi hjælper dig med tinglysning uden administrationsgebyr!

HVORDAN OPERTTES EN FREMTIDSFULDMAGT?

Processen er simpel! Der er et par få betingelser som skal være opfyldt, for at benytte ordningen. Du skal som fuldmagtsgiver, være fyldt 18 år, og du skal på tidspunktet for oprettelsen, være i stand til at råde fornuftmæssigt. Såfremt du opfylder ovenstående betingelser, er oprettelses-processen simpel. En fremtidsfuldmagt skal udarbejdes og dernæst underskrives digitalt på www.tinglysning.dk. Hernæst skal fremtidsfuldmagten for en notar ved retten. Notaren har til opgave, at påse din evne til at råde og handle fornuftmæssigt. Er du fritaget for digital post, vil processen for oprettelse af fremtidsfuldmagten være anderledes. I dette tilfælde skal fremtidsfuldmagten oprettes ved henvendelse til Familieretshuset.

Ring til os i dag på tlf.nr. 27 82 22 29 og lad os udarbejde din fremtidsfuldmagt. Vi hjælper dig med tinglysning uden administrationsgebyr!

HVEM SKAL VÆRE DIN FULDMÆGTIGE?

Du kan som fuldmagtsgiver, indsætte én eller flere fuldmagtshavere. Du bestemmer desuden selv, hvilke forhold du ønsker en eventuel fuldmagtshaver skal varetage for dig. En af de vigtigste beslutninger du skal træffe, i forbindelse med fuldmagten, er hvem du ønsker at give fuldmagten til. Det er vigtigt at du udpeger en person, du har tillid til, og en person som du tillige anser for egnet til opgaven. For god orden skyld, bør du ligeledes sikre dig, at den udpegede person, tillige er villig til at påtage sig opgaven.

Du kan også vælge at indsætte flere personer som fremtidige fuldmagtshavere – Her skal du overveje om de fremtidsfuldmægtige skal træffe beslutning i fællesskab, eller om de skal have tildelt et ansvarsområde hver. Det er også muligt at lave en rangorden, hvor én person træffer beslutning, men hvor en ekstra person er indsat, i tilfælde af, at første fuldmagtshaver hverken kan eller vil påtage sig opgaven. Såfremt du vælger at indsætte flere fremtidsfuldmægtigere og ikke anvender en rangorden, vil vi anbefale dig at vurdere, hvorvidt fuldmagtshaverne er i stand til at blive enige – og handle i fællesskab. Er dette uvist, vil en fremtidsfuldmagt med flere fuldmægtige, frarådes.

Vi ser ofte at vores klienter ønsker at indsætte sin evt. samlever eller ægtefælle på en 1. plads, dernæst indsætte børn på en 2. plads. Er du i tvivl om hvad der er bedst for dig? 

Ring til os i dag på tlf.nr. 27 82 22 29 og lad os udarbejde din fremtidsfuldmagt. Vi hjælper dig med tinglysning uden administrationsgebyr!

HVILKE FORHOLD KAN MIN FULDMÆGTIGE VARETAGE?

De forhold en fremtidsfuldmagt kan indeholde, er administration af personlige, samt økonomiske interesser.

Personlige interesser omfatter eksempelvis forhold som: Ansøgning til kommune vedr. hjælpeforanstaltninger, mulighed for at træffe beslutning – samt klage over enhver afgørelse truffet vedr. personlige forhold, mulighed for at få aktindsigt vedr. person- og helbredsoplysninger, herunder komme med ønsker til pleje og omsorg med meget mere!

Økonomiske interesser omfatter eksempelvis forhold som: Evnen til at indgå retshandler og kontrakter (eks. lejekontakt m.v.), evnen til at bestyre, administrere og sælge fast ejendom, herunder kvittere for pantebreve, samt indfri lån og gældsbreve. Økonomiske forhold omfatter også mulighed for at investere med fuldmagtsgivers penge, samt mulighed for at ansøge om offentlige ydelser. Herunder omfatter forholdet også evnen til at repræsentere en fuldmagtsgiver, som enten arving eller kreditor.

LÆS MERE OM FREMTIDSFULDMAGTER

Ønsker du en uforpligtende samtale?

 • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.

Medlem hos DANSKE-SENIORER? SPAR 20 % på alle juridiske dokumenter!

LÆS MERE OM SAMARBEJDET OG DANSKE SENIORER HER

Åbningstider:

Mandag – Fredag kl. 10.00 – 20.00

Kontoret har lukket i weekender og på helligdage. .

.

Adresse:

Blisgaarden, Overdrevsvej 26,

Ramløse, 3200 Helsinge

Kørestolsvenligt & Gode parkeringsmuligheder

..

UFORPLIGTENDE

RÅDGIVNING PÅ TELEFONNR.:
 +45 27 82 22 29