27 82 22 29 - Ring til os gratis og uforpligtende

Der findes mange misforståelser omkring arv og uskiftet bo, som desværre kan føre til ubehagelige overraskelser. En af de største misforståelser, er blandt andet at samlevende med et testamente, kan bestemme at de skal sidde i uskiftet bo. Her er det vigtigt at understrege, at du som samlever ikke har mulighed for at sidde i uskiftet bo, dette heller ikke med et testamente.

Det er nemlig en betingelse for at opnå ret til uskiftet bo, at du var gift med afdøde på dødstidspunktet, samt at I havde fællesbørn. For samlevende er det således underordnet, hvor længe et samliv har bestået, og hvor mange børn I evt. måtte have sammen.

Udover at du som samlever ikke kan sidde i uskiftet bo, har du tillige ikke automatisk arveret efter din samlever. Dette igen, uanset hvor længe I har været sammen og hvor mange børn I evt. har fået sammen. Den bedste måde at sikre hinanden arv, er således med et testamente. Uden et testamente, vil den efterladte samlever arve 0%.

Modsat vil samlevende med børn kunne begunstige hinanden med op til 87,5 %. Og uden børn og andre arvinger, vil I som samlevende med et testamente, kunne begunstige hinanden med hele jeres formue! Det vil sige, at uanset begrænsningerne for uskiftet bo, vil det for samlevende altid være en god ide at lave et testamente, såfremt man ønsker at sikre hinanden!

Hvordan forholder det sig så for ægtefæller og uskiftet bo?

At sidde i uskiftet bo, betyder overordnet at arven efter førstafdøde udskydes. Arven skal således ikke fordeles blandt arvinger, så længe den efterladte sidder i uskiftet bo. Den længstlevende kan i princippet sidde i uskiftet bo indtil han/hun går bort. Men husk, såfremt længstlevende vil gifte sig på ny, skal boet skiftes.

Trods fordelene ved at sidde i uskiftet bo, skal du være opmærksom på at det at sidde i uskiftet bo, ikke nødvendigvis er rette løsning for dig. Der findes nemlig ulemper ved at sidde i uskiftet bo, hvilket der altid bør opsøges rådgivning omkring. Såfremt det efter omstændighederne, måtte vise sig at være til ulempe at sidde i uskiftet bo, kan ægtefæller med fordel oprette et testamente. Heri kan det bestemmes at længstlevende skal arve mest muligt. Med et testamente kan den efterladte ægtefælle beholde op mod 15/16, hvilket betyder at arven til resterende arvinger begrænses. Med denne løsning, vil det være mindre omkostningsfuldt at skifte boet efter længstlevende.

En ægtefælle med fælles børn, vil dog som udgangspunkt have ret til at sidde i uskiftet bo med fællesbørnene. Husk, såfremt den afdøde havde særbørn (børn med andre end ægtefællen) skal der indhentes et samtykke fra særbørnene før det er muligt at sidde i uskiftet bo. Herudover er der begrænsninger til uskiftet bo, såfremt:

  1. I har bestemt særeje imellem jer
  2. I er insolvente
  3. Boet kan behandles som boudlæg eller ægtefælleudlæg.

Vi håber at denne artikel, har bragt et overblik over de generelle muligheder, samt begrænsninger for uskiftet bo. Såfremt du efterlades med tvivl eller har spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte os.

 

Læs vores artikel om Forhåndssamtykke til uskiftet bo her :  https://testamenteraadgivning.dk/forhaandssamtykke-til-uskiftet-bo/

 

Du kan kontakte os på tlf.nr. 27 82 22 29, eller send os en e-mail til: kontakt@testamenteraadgivning.dk.

 

Vi ønsker dig en rigtig god dag.

 

M.v.h. Testamente Rådgivning.

UFORPLIGTENDE

RÅDGIVNING PÅ TELEFONNR.:
 +45 27 82 22 29