27 82 22 29 - Ring til os gratis og uforpligtende

Man kan komme langt med et testamente, dog findes der bestemmelser i arveloven, som giver begrænsninger. Er du enten ægtefælle, barn, barnebarn eller oldebarn med flere, er du efter arveloven og omstændighederne generelt, en såkaldt ”tvangsarving”. Er du tvangsarving og efterlader afdøde sig en formue, vil du således have ret til din tvangsarv. En tvangsarving vil derfor aldrig kunne gøres arveløs, såfremt afdøde efterlader sig en formue – dette heller ikke med et testamente.

 

Med tvangsarven vil det i praksis fungere således, at arven falder i følgende rækkefølge: I første række vil en ægtefælle og et barn arve efter afdøde. Såfremt der ikke efterlades ægtefælle, vil barnet arve efter afdøde. Efterlades der hverken ægtefælle eller barn, vil barnebarn således være tvangsarving og herfor arve efter afdøde. Såfremt der ikke efterlades barnebarn, vil oldebarnet arve og så videre.

Tvangsarvingerne har ret til 25% af efterladtes samlede formue, dette værende ”tvangsarven”. De resterende 75% af formuen også kaldt ”friarven” kan den der udfærdiger testamentet (testator) frit råde over.

Tvangsarv skal fordeles imellem alle tvangsarvingerne, dog efter ovenstående rækkefølge. Efterlader afdøde sig eksempelvis en ægtefælle og 3 børn (som alle i dette tilfælde er tvangsarvinger) ser regnestykket således ud:

Den efterladte ægtefælle modtager halvdelen af tvangsarven, som er  25 % / 2 = 12,5 %

De 3 børn efterlades således med den resterende del = 12,5 %. Denne del skal fordeles indbyrdes imellem de 3 børn. Dvs. at regnestykket imellem børnene ser således ud: 12,5% / 3 = 4,166 %.

I tilfælde af, at ægtefællerne efterlader sig en stor formue, vil arven yderligere kunne begrænses til 1. mio. kr. pr. barn (2018 tal)

Et testamente, hvor der står påført, at tvangsarvinger er gjort arveløse, vil således være ugyldigt! En tvangsarving kan derfor firkantet sagt, udelukkende gøres arveløs, såfremt den afdøde ingen formue efterlader sig.

Såfremt du har nogle spørgsmål til ovenstående eller til testamenter generelt, vil vi meget gerne hjælpe dig. Du er altid velkommen til at kontakte os, gratis og uforpligtende på tlf.nr.: 2782 2229 eller ved e-mail: Kontakt@testamenteraadgivning.dk.

 

Vi ønsker dig en rigtig god dag.

 

M.v.h. Testamente Rådgivning.

UFORPLIGTENDE

RÅDGIVNING PÅ TELEFONNR.:
 +45 27 82 22 29