27 82 22 29 - Ring til os gratis og uforpligtende

Mister du et nært familiemedlem og efterlader den afdøde sig gæld? Så vil spørgsmålet ofte opstå, om du som arving kan hæfte for denne gæld – og hvilken betydning har det for din arv? Som udgangspunkt vil du ikke arve gæld eller hæfte for afdødes gældsforpligtelser. Dette da det er “boet” efter afdøde, som hæfter for den afdødes forpligtelser.

Et “bo”, også kaldt et “dødsbo”, er et begreb, som dækker over den afdødes samlede formue og eventuelle ejendele. Dette bo efter afdøde, skal med alt dets indhold opgøres. Formålet hermed er at skabe et overblik over eventuelle værdier og gæld, således eventuel arv kan opgøres.

Udgangspunktet i dansk ret er således både i levende live som ved død, at man alene hæfter for egen gæld. Dette gælder uanset om du er enlig, samlevende eller gift. Dette gælder tillige uanset, om man som ægtefæller har formuefællesskab eller særeje, og uanset om gælden er stiftet før eller under ægteskabet.

Der findes naturligvis som alt andet, undtagelser til dette udgangspunkt. Dette eksempelvis såfremt du som arving, har udtrykt at du vil hæfte for gæld. Dette kan være relevant ved kautionistforhold eller ved anden udtrykkelig tilkendegivelse om at hæfte for gæld. Såfremt dette ikke er tilfældet, vil du stadig skulle være særligt opmærksom såfremt du er ægtefælle.

Dette vil vi gerne uddybe. I det følgende vil der derfor tages udgangspunkt i, hvilke forhold du som efterladt ægtefælle skal være særligt opmærksom på:

1. Er du efterladt ægtefælle vil der være situationer hvor du kan overtage gæld fra afdøde. Dette eksempelvis såfremt du har valgt at forbruge eller afhænde den afdødes formue forinden en opgørelse af boet. Et godt råd til dig, som efterladt ægtefælle er derfor at lade alle værdier blive i boet, indtil der er klart overblik over aktiver og passiver. På denne måde sikrer du dig bedre mod, at hæfte for afdødes gæld. I tilfælde hvor du vælger at sidde i uskiftet bo, er du tillige personligt ansvarlig for afdødes gæld.

2. Hertil kan du som efterlevende ægtefælle hæfte for gæld, såfremt du vælger et såkaldt ægtefælleudlæg. Et ægtefælleudlæg er relevant såfremt samlede formue (alle dine værdier og alle afdødes værdier) tilsammen udgør mindre end 740.000 kr. (2017-tal). Her har du som efterlevende ægtefælle, mulighed for at udtage hele formuen uden om resterende arvinger (børn også omfattet), dog vil du hæfte for eventuel gæld i boet.

3. Et tredje tilfælde, hvor du skal være opmærksom på at kunne hæfte for afdødes gæld, er såfremt du vælger at foretage et privat skifte. Dette indeholdende at du ønsker at afdødes bo, opgøres uden en officiel bobestyrer. Det vil således være “arvinger” som opgør boet. Fælden ved dette kan vise sig, såfremt boet ender med mere gæld end værdier. Dette vil du som efterlevende ægtefælle hæfte for. Dine muligheder i sådan et tilfælde, vil være at træde tilbage fra privat opgørelse og overlade boet til offentligt skifte. Her skal du huske at alle værdier fra boet, fortsat skal være i boet eller skal kunne føres tilbage til boet – kan dette ikke lade sig gøre da værdierne allerede er opbrugt, vil du hæfte for gæld som følge heraf.

Vil du læse mere om hvad der sker når en person afgør ved døden? Så kan vi altid anbefale dig at læse mere på domstol.dk : http://www.domstol.dk/saadangoerdu/doedsfald/dodsbo/gaeldsansvar/Pages/default.aspx, ellers står vi naturligvis også til din rådighed.

 

Såfremt du efterlades med tvivl eller har spørgsmål til ovenstående er du således altid velkommen til at kontakte os, gratis og uforpligtende på tlf.nr. 27 82 22 29, eller ved e-mail: kontakt@testamenteraadgivning.dk.

 

Vi ønsker dig en rigtig god dag.

 

M.v.h. Testamente Rådgivning.

UFORPLIGTENDE

RÅDGIVNING PÅ TELEFONNR.:
 +45 27 82 22 29