27 82 22 29 - Ring til os gratis og uforpligtende

Nye tal fra PFA viser, at kun 4 % indsætter en navngiven begunstiget på pensionsordningen (NB: Kildehenvisning i bunden). Hvad betyder dette – og hvem vil arve dine pensions- og forsikringssummer?

Såfremt du intet foretager dig, vil relevante pensions- og forsikringssummer tilfalde dine “nærmeste pårørende”. Men hvem er efter gældende regler, dine “nærmeste pårørende” – og hvordan indsætter du en navngiven begunstiget?

Med et testamente kan du bestemme, hvem der skal arve dit bo. Dit bo indeholder din formuemasse, værende midler hidrørende fra dine bankkonti, diverse ejendele som hus, bil, indbo m.v. Men vær’ opmærksom! – For modsat manges overbevisning, kan du ikke via et testamente bestemme, hvad der skal ske med midlerne hidrørende fra pensionsopsparinger/forsikringsordninger. Dette fordi disse ordninger “falder uden om dit bo”. At disse ordninger falder uden om boet, har den fordel at summerne herfra, er kreditorbeskyttet indtil udbetaling.

Ovenstående lægger op til handling, som rækker udover udarbejdelsen af et testamente. Ønsker du at have indflydelse på din samlede arvemasse, skal du tillige tage stilling til, hvad der skal ske med dine pensions-/forsikringssummer. Yderligt, er dette enslydende med, at bestemmelser i et testamente, omhandlende hvem der skal “arve pensions- og forsikringssummer” er ugyldige. Dette betyder at en sådan bestemmelse vil blive tilsidesat – og i værste tilfælde, vil hele testamentets indhold erklæres ugyldigt.

Bemærk: Visse forhold omhandlende pensioner og forsikringer, kan godt nedføres i testamentet. Dette eksempelvis såfremt du ønsker, at eventuelle summer som dine arvinger modtager via pensionsordninger/forsikringsordninger, skal beskyttes med særeje! Ved udarbejdelsen af dit testamente, opfordres du til at være særlig opmærksom på denne forskel.

Hvis du intet foretager dig, hvem vil dine nærmeste pårørende så være?

Juridisk er det fastlagt, hvem dine nærmeste pårørende antages at være. Rangordenen hertil, er som følgende: 1) Din ægtefælle 2) Din samlever (Vær’ opmærksom på de “nye regler”, før/efter år 2008) 3) Dine livsarvinger (børn eller børnebørn m.v.) 4) Arvinger fra dit testamente 5) Arvinger efter arvelovgivning.

Efterlader du dig ingen “nærmeste pårørende”, eller har du særlige ønsker til hvem der skal arve pensions-/forsikringssummen – skal du aktivt rette henvendelse, til aktuelle pensionsselskab- og/eller forsikringsselskab. Ved henvendelse hertil, kan du tillige få oplyst, hvem der for nuværende er indsat som “begunstiget”. Ønsker du at indsætte en navngiven begunstiget, som afviger fra rangordenen over dine nærmeste pårørende, skal du udfylde en såkaldt “begunstigelseserklæring”.

Aktuelle pensionsselskab- og/eller forsikringsselskab, kan hjælpe dig med at finde relevante begunstigelseserklæring. Oftest findes disse erklæringer dog let tilgængelige, på selskabernes hjemmesider.

Indsætter du en navngiven begunstiget, skal du være særlig opmærksom på visse forhold! Ændrer dine ønsker sig, eksempelvis mht. hvem der skal stå som navngiven begunstiget, skal du igen aktivt rette henvendelse til aktuelle pensions- og/eller forsikringsselskab og få ændret begunstigelsen. Gør du ikke dette, kan du risikere at “ekskæresten” arver pensionen. Der er yderligt andre forhold som du skal være opmærksom på, når du indsætter en begunstiget med navn – Husk nu en rangorden! For hvad skal der ske, hvis den person du indsætter ikke overlever dig? Hvem skal træde i dennes sted?

Som klient hos Testamente Rådgivning, rådgiver vi dig tillige i forbindelse med pensions- og forsikringssummer. Herunder hvilke ordninger dine arvinger kan modtage, samt under hvilke betingelser summerne udbetales (skatter og afgifter).

Du er altid velkommen til at kontakte os pr. mail: kontakt@testamenteraadgivning.dk, eller telefonisk pr. tlf.nr.: 27 82 22 29, såfremt du ønsker at booke en rådgivning. Se vores samlede prisoversigt her: https://testamenteraadgivning.dk/priser/

Bemærk: Du kan danne dig et overblik, over dine forskellige ordninger på: http://www.pensionsinfo.dk

Kildehenvisning, statistik: PFA Pension, Forsikringsaktieselskab “Mange risikerer at efterlade deres pension i forkerte hænder”: https://pfa.dk/news-archive/2019/01/28/13/13/efterlade-pensionen-i-forkerte-haender/

Vi ønsker dig en rigtig god dag – Og tak fordi du læste med.

Med venlig hilsen

Testamente Rådgivning

UFORPLIGTENDE

RÅDGIVNING PÅ TELEFONNR.:
 +45 27 82 22 29