27 82 22 29 - Ring til os gratis og uforpligtende

Efterlader afdøde sig en kapitalpension, en aldersopsparing, en ratepension eller en gruppelivsforsikring, vil der være en begunstiget tilknyttet ordningen. Det betyder at der vil være en person, som pensionen bliver udbetalt til, nu hvor afdøde ikke selv kan modtage pengene. Såfremt afdøde ikke aktivt har meddelt pensionskassen – eller forsikringsselskabet, en navngivet begunstiget, vil ordningerne blive udbetalt til afdødes nærmeste pårørende.

Nærmeste pårørende er i prioriteret rækkefølge:

  • ægtefælle/registreret partner
  • samlever (under visse forudsætninger – afhænger af varighed på samliv og hvornår ordningen blev tegnet)
  • børn (livsarvinger)
  • arvinger efter testamente
  • arvinger efter arveloven.

Vær særlig opmærksom på følgende:

Pensionsordninger og eventuelle forsikringssummer, udbetales som hovedregel uden om boet. Det betyder at udbetalingerne fra pensionsordninger – og eventuelle forsikringssummer, ikke indgår i boet og derfor som udgangspunkt ikke tages med i hverken åbningsstatus eller boopgørelsen. Dette betyder tillige at summerne fra pensionen – eller forsikringen, vil være beskyttet mod afdødes eventuelle kreditorer. Undtagelsen hertil er indekskonti og selvpensioner (private ordninger) som altid vil indgå i boet – og derfor blive fordelt efter afdødes eventuelle begunstigede i testamentet, eller i manglen på testamentet, efter arvelovens almindelige bestemmelser.

Til trods for at summerne fra pensioner og forsikringer går uden om boet, skal der fortsat fratrækkes statsafgift og arveafgift forinden den begunstigede modtager summerne.

Få overblik over dine pensionsordninger her: http://www.pensionsinfo.dk
Læs eventuelt vores nærliggende artikel om arv og pensioner her: https://testamenteraadgivning.dk/pensions-og-forsikringssummer/

Har du spørgsmål til arv og pensioner, er du altid velkommen til at kontakte os pr. tlf.nr. 2782 2229 eller pr. mail: Kontakt@testamenteraadgivning.dk for en uforpligtende samtale.

Tak fordi du læste med.

Rigtig god dag.

Med venlig hilsen

Henriette Schmidt v/ Testamente Rådgivning

UFORPLIGTENDE

RÅDGIVNING PÅ TELEFONNR.:
 +45 27 82 22 29