27 82 22 29 - Ring til os gratis og uforpligtende

Hvert år tilsidesættes adskillige testamenter, fordi formalia ikke er overholdt. Herunder indeholder flere testamenter bestemmelser som er direkte ugyldige. Lige så mange gode testamenter som vi har mødt – i vores virke som testamenteudbyder, lige så mange utilstrækkelige – og direkte ugyldige testamenter har vi mødt. Ud fra vores erfaring, har vi derfor udfærdiget jer dette udpluk af testamentefejl – og forglemmelser.

Ønsker du dit nuværende testamente gennemgået, er du altid velkommen til at kontakte os uforpligtende pr. tlf.nr.: 2782 2229 eller pr. mail: kontakt@testamenteraadgivning.dk

Bemærk venligst, at vi ikke gennemgår testamenteudkast.

De sjuskede testamentefejl/forglemmelser:

 • Testamentet indeholder ingen ”rangorden”. Der er således ikke taget stilling til, hvad der skal ske med arven, såfremt de indsatte arvinger ikke overlever testator (testator = den der har oprettet testamentet).
 • Testamentet er ikke fremtidssikret ift. en eventuel familieforøgelse, børn som børnebørn – eller ift. fremtidige ændringer i arveloven. Dette eksempel er langt fra udtømmende!
 • Ægtefæller nedfører i testamentet, at den længstlevende ægtefælle skal(!) sidde i uskiftet bo. Der er flere problemer med denne sætning. Dette kan bl.a. ikke besluttes på forhånd, da uskiftet bo afhænger af at lovens bestemmelser herfor er opfyldt. Desuden vil et testamente udfærdiget på baggrund af længstlevendes mulighed for at sidde i uskiftet bo, oftest ikke være fremtidssikret ift. længstlevendes livsændringer, herunder indgåelse af nyt ægteskab.
 • Forglemmelser om at tilbagekalde et tidligere oprettet testamente. Eller at tjekke indholdet i det gamle testamente – herunder om der tillades tilbagekald eller ændringer – ensidigt som gensidigt.
 • Beslutninger om at arvingerne skal modtage arven som fuldstændigt særeje – uden at tage højde for hvorledes dette økonomisk påvirker arvingens familie, herunder børnebørnene.
 • Beslutninger om at arvingerne skal modtage arven som kombinationssæreje – uden uddybelse af hvilken form for særejekombination der er tale om.
 • Testamentet tager ikke højde for mulighederne med afgiftsbesparelse. Læs mere om dine muligheder for afgiftsbesparelse her: https://testamenteraadgivning.dk/boafgift/
 • Begravelsesønsker i testamentet – uden orientering uden for testamentet. Som udgangspunkt bør beslutninger vedrørende begravelsesønsker nedskrives i ”min sidste vilje” og hernæst gives til nærmeste pårørende. Begravelsesønsker udelukkende nedført i testamentet, risikerer at komme for sent frem til de pårørende.

De værste testamentefejl:

 • Testamentet er oprettet i strid med arvelovens bestemmelser om tvangsarv. Tvangsarven skal gå til tvangsarvingerne, værende ægtefælle og eventuelle børn. Dette kan ikke fraviges, medmindre der foreligger underskrevne arveafkald fra tvangsarvingerne. Tvangsarven udgør 25 % af alt hvad afdøde måtte efterlade sig.
 • Længstlevende ægtefælle sidder i uskiftet bo – og tror fejlagtigt at der med et testamente kan rådes over førstafdødes formue.
 • Testamentet indeholder bestemmelse om at pensioner og forsikringer, skal udbetales til en bestemt arving. Denne bestemmelse er uden virkning, da sådan en meddelelse skal ske direkte til pensionskassen og/eller forsikringsselskabet. Husk nu at ajourføre jer med, hvem der er begunstigede til pensionerne og forsikringen. Læs evt. mere herom her: https://testamenteraadgivning.dk/pensionsopsparing-og-de-naermeste-paaroerende/
 • Samlevende bestemmer at de ønsker at sidde i uskiftet bo. Denne ret tilkommer kun ægtefæller, såfremt ægtefællerne opfylder lovens bestemmelser for at hensidde i uskiftet bo. Bemærk, ægtefæller kan godt udtrykke et ønske om, at længstlevende vil hensidde i uskiftet bo, såfremt bestemmelserne herfor – ved det pågældende tidspunkt – er opfyldt.
 • Advokat indsætter sig selv som kommende bobestyrer – uden at testator forstår konsekvensen heraf. Læs mere om hvornår en bobestyrer er relevant her: http://www.domstol.dk/saadangoerdu/doedsfald/dodsbo/bobestyrerbo/Pages/default.aspx

Vi håber at ovenstående kan være dig behjælpelig – om ikke andet afklarende ift. Dit nuværende testamente. Husk, at vi altid står til rådighed, for en uforpligtende samtale omkring arv og testamenter.

Rigtig god dag.

Med venlig hilsen

Henriette Schmidt v/ Testamente Rådgivning

UFORPLIGTENDE

RÅDGIVNING PÅ TELEFONNR.:
 +45 27 82 22 29